Keputusan Penilaian Safety Star Grading 2016

Safety Star Grading (SSG) mula diperkenalkan oleh MIROS pada tahun 2013 sebagai salah satu inisiatif tambahan yang dikhususkan kepada pengendali syarikat bas dengan bersandarkan kepada Tataamalan Industri Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bagi Aktiviti Pengangkutan Jalan (ICOP) 2010.Objektif utama program ini adalah untuk mentransformasi sektor pengangkutan awam dan membantu pengguna untuk membuat pemilihan lebih selamat. SSG juga akan memberi nilai komersil serta meningkatkan imej dan publisiti syarikat melalui penambahbaikan berterusan. Selain itu, melalui program ini, syarikat bas dapat meningkatkan tahap keselamatan operasi mereka dan sekaligus mengurangkan risiko kemalangan jalanraya.

 

Sehingga kini, sebanyak 48 syarikat bas telah menyertai taklimat yang dianjurkan oleh pihak MIROS melalui beberapa siri taklimat yang dijalankan. Sesi taklimat tersebut telah berjaya menarik minat 17 syarikat untuk menyertai SSG dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 6 syarikat bas telah menerima penarafan bintang.

 

Berikut adalah senarai syarikat bas tersebut:

SSG 2016

 

Semoga kejayaan syarikat – syarikat bas ini dapat menaikkan semangat syarikat yang lain dalam meningkatkan keselamatan operasi mereka. Syabas sekali lagi diucapkan!